Terénní služba

Komunitní tlumočení probíhá v terénu na různých místech, např.: u lékaře, v bance, ve škole (třídní schůze), na úřadě.

Tlumočení doma u klienta je poskytnuto pouze v nezbytně nutných případech (např. šetření úřadu, opravy domu apod.).

Služba je určena osobám se sluchovým postižením (neslyšící, nedoslýchavý, ohluchlý) všech věkových kategorií.

Tlumočnická služba je registrovaným klientům poskytována zdarma.

Tlumočníka je potřeba objednat minimálně 4 dny předem, více se dozvíte v sekci Jak objednat tlumočníka