Jak si můžu objednat tlumočníka?

  • osobně v kanceláři Centra tlumočnických služeb na adrese Štefanikova 549, Hradec Králové 
  • pošlete nám SMS zprávu / WhatsAPp na číslo 702 218 794
  • spojme se on-line přes SKYPE – Centrum tlumočnických služeb
  • můžete nám svoji objednávku poslat E-mailem objednavka@chcitlumocnika.cz
  • zde na webu najdete formulář Objednat tlumočníka
V objednávce musí být uvedeno:
  • Jméno a příjmení zájemce / uživatele služby
  • Datum a čas tlumočení
  • Adresa místa tlumočení
  • Účel tlumočení
  • Místo a čas srazu s tlumočníkem
Pro úspěšné zajištění tlumočení je potřeba objednat tlumočení minimálně 4 dny předem, objednávky jsou vyřizovány operátorem v pracovní době centra tlumočnických služeb. Zpoždění, které se uživateli toleruje a doba, po kterou tlumočník čeká na uživatele je v čase 20 min. V případě, že uživatel pošle SMS do Centra tlumočnických služeb, může tlumočník po dohodě počkat déle. Zrušení objednávky tlumočení je povinností uživatele tuto informaci ihned nahlásit do Centra tlumočnických služeb ( SMS, E-mail, Skype nebo osobně v kanceláři CTS). Pokud se tlumočení zruší na poslední chvíli, kontaktuje uživatel CTS pouze SMS zprávou na čísle 702 218 794. Zrušení tlumočení je možné nejpozději 2 hodiny (3 hodiny mimo Hradec Králové) před plánovaným časem tlumočení. Pozdější zrušení je posuzováno jako zneužití služby. Potvrzení o tlumočení, na kterém je uveden datum, čas, místo a účel potvrzuje účastník tlumočení svým podpisem, že tlumočení proběhlo. Než si objednáte tlumočníka seznamte se s vnitřními pravidly tlumočnické služby a registrujte se do služby pomocí formuláře Registrace.