Milí klienti a přátelé Centra tlumočnických služeb.

Od roku 2018 pro Vás tlumočíme v Královéhradeckém kraji a těší nás, že naše služby využíváte.
Podařilo se nám rozšířit naše služby celorepublikově. Je pro nás radostí, že tímto můžeme absolventům oboru Tlumočnictví českého znakového jazyka, nabídnout práci v jejich kraji.
Od března letošního roku tlumočíme v Pardubickém kraji a nově i ve Zlínském kraji. Po dohodě s tlumočníkem je možné přijet tlumočit i do jiného kraje.
Věříme, že zkvalitňování našich služeb, povede především k Vaší spokojenosti.