Ambulantní služba

Ambulantní služba je poskytována v prostorách sídla organizace CTS, na adrese Štefánikova 549, Hradec Králové.

Provozní doba kanceláře je zveřejněna na webových stránkách v sekci provozní doba.  Službu je možné využít i mimo uvedenou otvírací dobu kanceláře, stačí se objednat. 

Seznámíme Vás u nás s poskytováním našich služeb, kde všude pro Vás tlumočíme a za jakých podmínek. Kdo jsou naši tlumočníci a jaký etický kodex dodržují. Odpovíme Vám i na Vaše dotazy, týkající se naší služby.

S čím Vám pomůžeme?

  • objednáním tlumočníka
  • tlumočením telefonického hovoru
  • korekturou textu / překladem textu
  • základním sociálním poradenstvím

Ambulantní služba je u nás poskytována bezplatně.